VRAZOVSKIH OLGA

 

VRAZOVSKIH OLGA, RKF 4339046, tattoo/chip: XXA 6809, 03.10.2015, white, (Vrazovskih Yasniy х Pobezhdai Ljubla Fantazia) 

breeder & owner Vrazovskiy V.V.
 
kennel "Vrazovskih" (Konakovo)
 
моб. тел.: +7 919 054 60 70 
               +7 905 606 11 37