IZBRANNIK GORDOST ТAVRIY

отлично, КЧК

IZBRANNIK  GORDOST  ТAVRIY, РКФ 4330379, tattoo: ХВ 626, 07.02.2015, white, 

(Finist Gordost Тavriy x Ellada Gordost Tavriy), 

br. Suprun V. & S. питомник "Гордость Таврии" Севастополь)

ow. Egarmin V.V. (Volokolamsk)